Náš partner, švédská organizace Friends, se věnuje boji s šikanou především tím, že na základě výzkumů poskytuje rodičům dětí nástroje, které jim pomáhají předcházet a zamezit šikaně u jejich dětí. K tomuto účelu se rozhodli využít technologie.
Pokud chcete bojovat s šikanou, potřebujete především správné informace. To znamená dobře se ptát a získávat co nejupřímnější odpovědi.
Dosud byl realizovaný výzkum celkem tradiční, založený především na osobním dotazování. Tento způsob získávání a vyhodnocování dat nicméně není tak rychlý, jak by mohl být. Mezi tím, kdy k šikaně došlo, a kdy jste se o ní dozvěděli, často uběhne dlouhá doba, a navíc, řada dětí se při takovém dotazování nemusí cítit komfortně, což ovlivňuje upřímnost odpovědí. Tento problém má odstranit technologie.
Na dodání digitálních řešení pro Friends spolupracujeme s Örebro University, jednou z předních švédských univerzit, pokud jde o výzkum šikany. Pracujeme na návrhu, vývoji a testování digitálního nástroje jehož úlohou je rychlé shromažďování informací způsobem, který respondentům vyhovuje, zobrazování dat a minimalizace doby přípravy hlášení závažných incidentů.
„Digitální dvojče“ bude schopno předvídat budoucí trendy na základě nasbíraných dat a s pomocí umělé inteligence navrhnout konkrétní kroky k včasnému zásahu.
Tento projekt získal podporu švédské inovační agentury Vinnova.