Obsluhujeme tisíce zákazníků. Různé firmy a organizace v jednotlivých specifických odvětvích používají různé systémy. Velká společnost může typicky využívat SAP, zatímco menší dodavatelé, se kterými spolupracuje, si jej nemohou dovolit.
Díky našim znalostem jednotlivých odvětví a poskytovaným řešením tak mohou všechny spolupracující subjekty komunikovat a integrovat data napříč těmito různými systémy.
Naše datové platformy pokrývají primárně tři oblasti, a sice správu dat, fakturaci a komunikaci, tedy BIX (Business Information Exchange).